ประกาศวิ่งสำคัญ

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ใกล้จะภึงเข้ามาแล้วครับ/ค่ะ พวกเราพร้อมกันหรือยัง?

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559 จากงานแนะแนว โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


การแข่งขันเรียงแก้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเรียงแก้ว (Stacking) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


การแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยนักเรียนในโครงการห้องเหรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ Master Class จำนวน 2 คน ซึ่งได้เข้าแข่ง Live Talk กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อีก รวมทั้งสิ้น 24 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17-18 สิงหาคม 59_17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย โอลิมปิก วิชาการ 2559

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกําหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

ขอให้นักเรียนที่ได้สมัครสอบ ทำการตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย ดังนี้
(เป็นไฟล์ pdf เปิดด้วย โปรแกรม acrobat reader)


วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนที่สนใจที่ีจะสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และะคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องไปสอบคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปี 2559 ของทาง สอวน.
อีกครั้งหนึ่ง
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 9 ก.ค. 59 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน น้องๆ ม. 3 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ โครงการ EP/MEP ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยน้องๆ ได้เข้าทำการทดลองและเรียนรู้ทางด้านวิชาเคมีครับ
  

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของโครงการฯ เพื่อการบริหารงานโครง และเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ จาก สพม.16


วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฏิทินดำเนินงานการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560

น้องๆที่สนใจ ที่จะเรียนต่อที่ ม.อ. ต้องเข้าไปดูนะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ

(ม.อ.) ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือก โดยวิธีรับตรง (โควต้าภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560

ม.อ. ประกาศรับนักศึกษาพิเศษโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2560 (มาแล้ว)

แหล่งที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php