ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โลโก้และชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ เป็นภาษาอังกฤษ


ชื่อภาษาไทย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment

ตราสัญญาลักษณ์  (โหลดได้ --> ที่นี่ )

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รูป 8 ทักษะ "ความฉลาดทางดิจิตอล"

8 ทักษะที่ เยาวชนและเด็กยุคใหม่ควรเรียนรู้ ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิตอล


กำหนดการแอดมินชั่นปี 60 (ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง)

ครั้งที่ 1 ผ่านไปแล้ว และครั้งที่ 2 กำลังตามมา น้องๆ สามารถเตรียมตัว สำหรับครั้งที่ 2 ได้อีกนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บทเพลงพระราชในนิทาน โดยเสถียรธรรมสถาน

เป็นบทเพลงหนึ่งที่มีเนื้อความกินใจ อยากให้น้องๆได้ฟัง
เพลงพระราชาในนิทาน


เนื้อเพลง: พระราชาในนิทาน
ศิลปิน: เสถียรธรรมสถาน
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016เขาบอกพระราชา ที่อยู่ในนิทาน จะใส่ มงกุฎอันแสนสวยงาม
แต่ว่าราชาของฉัน เวลาออกไปทำงาน มีเพียงหมวกเล็ก ๆ แค่หนึ่ง ใบ

เขาบอกพระราชา มีแต่คนรับใช้ จะไปไหน ก็แสนจะสุขสบาย
แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเหนื่อยล้ามามากมาย ลำบากเพื่อเราคนไทย ทุก ๆ คน

เขาบอกพระราชา นั่งอยู่บนบังลังก์ ใส่เสื้อคลุมหนัง บนยอดปราสาทเสียดฟ้า
แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเดินอยู่บนผืนหญ้า เก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดิน

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รัฐบาลประกาศลดธงครึ่งเสา30วัน-ให้ขรก.ไว้ทุกข์1ปี

รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่ 14 ต.ค 2559

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. สำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

 1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปีตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

"ทีวีทุกช่องออกอากาศ"พระราชกรณียกิจ" 30 วัน""เมื่อเวลา 21.45น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งเข้าร่วมประชุม ว่า ได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้งดออกอากาศรายการของช่องตนเองเป็นเวลา 30 วัน และให้ดึงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อออกอากาศพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.นี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกา เพื่อประเทศของเรา ทั้งนี้ หากใครไม่เป็นปฏิบัติจะมีคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งเตือนลงไป"
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378520388/

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

เชิญชวนนักเรียน ม.3 สมัครรับทุน พสวท. ม.ปลาย ต่อเนื่องถึงปริญญาเอก

ที่มา http://www.vcharkarn.com/scholarship/2432

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขัน
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.3.4 เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.
1.4 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.7 มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

2. ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ แห่ง และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2316 หรือเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/