ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการอบรมโครงการ กิจกรรมค่ายอบรมหุ่นยนต์ logo mindstorm

ตารางการอบรมโครงการ กิจกรรมค่ายอบรมหุ่นยนต์ logo mindstorm ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฏาคม 2558วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
เวลา
เรื่อง
หมายเหตุ
08.00 – 09.00 น.
- ทำความรู้จักกับ legomindstorm NXT 2.0
  และlegomindstorm EV3
- ความสามารถของ legomindstorm NXT 2.0
  และlegomindstorm EV3

09.00 – 10.00 น.
- หลักการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
- หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.
- หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ต่อ)
- หลักการทำงานของ Touch Sensor
- เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามโจทย์ภารกิจที่ 1

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
- หลักการทำงานของ infrared sensor
- เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามโจทย์ภารกิจที่ 2

15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.
-หลักการทำงานของ color sensor
- เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามโจทย์ภารกิจที่ 3


วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558

เวลา
เรื่อง
หมายเหตุ
08.00 – 10.00 น.
- ออกแบบหุ่นยนต์ ซูโม่
- เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซูโม่
- ทดสอบสนาม

10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.
- ทดสอบสนามแข่งขัน

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
- แข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ รอบแรก

15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.
- แข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ รอบชิงชนะเลิศ

*หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น