ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โลโก้และชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ เป็นภาษาอังกฤษ


ชื่อภาษาไทย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment

ตราสัญญาลักษณ์  (โหลดได้ --> ที่นี่ )

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รูป 8 ทักษะ "ความฉลาดทางดิจิตอล"

8 ทักษะที่ เยาวชนและเด็กยุคใหม่ควรเรียนรู้ ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิตอล


กำหนดการแอดมินชั่นปี 60 (ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง)

ครั้งที่ 1 ผ่านไปแล้ว และครั้งที่ 2 กำลังตามมา น้องๆ สามารถเตรียมตัว สำหรับครั้งที่ 2 ได้อีกนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บทเพลงพระราชในนิทาน โดยเสถียรธรรมสถาน

เป็นบทเพลงหนึ่งที่มีเนื้อความกินใจ อยากให้น้องๆได้ฟัง
เพลงพระราชาในนิทาน


เนื้อเพลง: พระราชาในนิทาน
ศิลปิน: เสถียรธรรมสถาน
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016เขาบอกพระราชา ที่อยู่ในนิทาน จะใส่ มงกุฎอันแสนสวยงาม
แต่ว่าราชาของฉัน เวลาออกไปทำงาน มีเพียงหมวกเล็ก ๆ แค่หนึ่ง ใบ

เขาบอกพระราชา มีแต่คนรับใช้ จะไปไหน ก็แสนจะสุขสบาย
แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเหนื่อยล้ามามากมาย ลำบากเพื่อเราคนไทย ทุก ๆ คน

เขาบอกพระราชา นั่งอยู่บนบังลังก์ ใส่เสื้อคลุมหนัง บนยอดปราสาทเสียดฟ้า
แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเดินอยู่บนผืนหญ้า เก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดิน

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รัฐบาลประกาศลดธงครึ่งเสา30วัน-ให้ขรก.ไว้ทุกข์1ปี

รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่ 14 ต.ค 2559

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. สำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

 1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปีตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

"ทีวีทุกช่องออกอากาศ"พระราชกรณียกิจ" 30 วัน""เมื่อเวลา 21.45น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งเข้าร่วมประชุม ว่า ได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้งดออกอากาศรายการของช่องตนเองเป็นเวลา 30 วัน และให้ดึงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อออกอากาศพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.นี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกา เพื่อประเทศของเรา ทั้งนี้ หากใครไม่เป็นปฏิบัติจะมีคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งเตือนลงไป"
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378520388/

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

เชิญชวนนักเรียน ม.3 สมัครรับทุน พสวท. ม.ปลาย ต่อเนื่องถึงปริญญาเอก

ที่มา http://www.vcharkarn.com/scholarship/2432

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขัน
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.3.4 เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.
1.4 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.7 มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

2. ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 กันยายน 2559

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ แห่ง และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2316 หรือเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ตารางการสอนเสริมระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 และ 3/11 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559

ตารางเรียนของกิจกรรม  "โครงการสอนเสริมระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 และ 3/11" ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559

ตารางการติวเข้มเพื่อการสอบแข่งขันเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559

ตารางติวของกิจกรรม  "โครงการติวเข้มเพื่อการสอบแข่งขันเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2" ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ลงนาม MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ สงขลา 30 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายจำรัส ฟองมณี, รองผู้อำนวยการฯ นายเติม พกแดง และ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ฯ นางเธียรธิดา ปาณะศรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมในพิธีลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา"
การนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ญ.ว. 2-3 กันยายน 59

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้นำนักเรียนไปร่วมการนำเสนอโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้ทำการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งในการงานนี้จะเป็นการนำเสนอโครงงานทั้งแบบ Oral Presentation และแบบ Board การนำเสนอ
ซึ่งทางโครงการให้นักเรียนชั้น ม.6/1 และ 6/2 นำเสนอโครงงานจำนวน 3 โครงงานได้แก่
  1. โครงงาน เมล็ดพลัง
  2. โครงงาน โอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
  3. โครงงาน ศึกษารูปแบบการสร้างตารางซูโดกุ 
 ทั้งนี้ หนึ่งในโครงงานที่ทางนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำเสนอได้ได้รับรางวัลด้วยเช่นกันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559 จากงานแนะแนว โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


การแข่งขันเรียงแก้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเรียงแก้ว (Stacking) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


การแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยนักเรียนในโครงการห้องเหรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ Master Class จำนวน 2 คน ซึ่งได้เข้าแข่ง Live Talk กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อีก รวมทั้งสิ้น 24 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17-18 สิงหาคม 59_17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย โอลิมปิก วิชาการ 2559

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกําหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

ขอให้นักเรียนที่ได้สมัครสอบ ทำการตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย ดังนี้
(เป็นไฟล์ pdf เปิดด้วย โปรแกรม acrobat reader)


วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนที่สนใจที่ีจะสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และะคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องไปสอบคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปี 2559 ของทาง สอวน.
อีกครั้งหนึ่ง
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 9 ก.ค. 59 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน น้องๆ ม. 3 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ โครงการ EP/MEP ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยน้องๆ ได้เข้าทำการทดลองและเรียนรู้ทางด้านวิชาเคมีครับ
  

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของโครงการฯ เพื่อการบริหารงานโครง และเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ จาก สพม.16


วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฏิทินดำเนินงานการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560

น้องๆที่สนใจ ที่จะเรียนต่อที่ ม.อ. ต้องเข้าไปดูนะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ

(ม.อ.) ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือก โดยวิธีรับตรง (โควต้าภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560

ม.อ. ประกาศรับนักศึกษาพิเศษโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2560 (มาแล้ว)

แหล่งที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เตรียมพร้อมสำหรับ Admission 2560 กันนะครับน้องๆ

วันนี้(วันที่ 19 มิถุนายน 2559) พี่โดม เดินทางไปร่วมรายงานข่าว การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) หรือ แอดมิชชันฟอรัม แถลงอย่างเป็นทางการ เรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

TChO ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ย้อนหลัง 2550 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในเคมีโอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ


ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TPhO ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ย้อนหลัง 2545 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในฟิสิกส์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ


ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TBO ข้อสอบชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ย้อนหลัง 2554 - 2556น้องๆ ที่สนใจในชีววิทยาโอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

  • ปี 2555 (ข้อสอบภาคปฏิบัติ & ข้อสอบทฏษฎี)
  • ปี 2556 (ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย & เฉลย)
ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TMO ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ย้อนหลัง 2547 - 2557

น้องๆ ที่สนใจในคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

ข้อสอบ คณิตศาสตร์โอลิมปิก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึง พ.ศ. 2557
ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TOI ข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ระดับชาติ ปี 2548 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ. 2555

ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ด่วน! Bio camp ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการค่าย “Bio Camp ค่ายชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6” ตอน wanna be a BIOLOGIST!  ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มิถุนายน  2559 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 70 คน เท่านั้น !!!

สนใจเข้าดูได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/News/PRDetail.asp?NewsID=1589

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การปรับคะแนนวิชา PAT 2 /2559 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาเคมี)

นักเรียนที่มีการสอบวิชา GAT&PAT 2/2559  สทศ.ปรับผลคะแนน PAT2 ใหม่ หลังพบเฉลยข้อสอบ 3 ข้อมีปัญหา สามารถตรวจสอบคะแนนอีกครั้งได้ตอนนี้

รายละเอียดมีดังนี้

การปรับคะแนนวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาเคมี)