ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ด่วน! Bio camp ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการค่าย “Bio Camp ค่ายชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6” ตอน wanna be a BIOLOGIST!  ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มิถุนายน  2559 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 70 คน เท่านั้น !!!

สนใจเข้าดูได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/News/PRDetail.asp?NewsID=1589

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การปรับคะแนนวิชา PAT 2 /2559 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาเคมี)

นักเรียนที่มีการสอบวิชา GAT&PAT 2/2559  สทศ.ปรับผลคะแนน PAT2 ใหม่ หลังพบเฉลยข้อสอบ 3 ข้อมีปัญหา สามารถตรวจสอบคะแนนอีกครั้งได้ตอนนี้

รายละเอียดมีดังนี้

การปรับคะแนนวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาเคมี)