ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฏิทินดำเนินงานการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560

น้องๆที่สนใจ ที่จะเรียนต่อที่ ม.อ. ต้องเข้าไปดูนะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ

(ม.อ.) ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือก โดยวิธีรับตรง (โควต้าภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560

ม.อ. ประกาศรับนักศึกษาพิเศษโครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2560 (มาแล้ว)

แหล่งที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เตรียมพร้อมสำหรับ Admission 2560 กันนะครับน้องๆ

วันนี้(วันที่ 19 มิถุนายน 2559) พี่โดม เดินทางไปร่วมรายงานข่าว การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) หรือ แอดมิชชันฟอรัม แถลงอย่างเป็นทางการ เรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

TChO ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ย้อนหลัง 2550 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในเคมีโอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ


ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TPhO ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ย้อนหลัง 2545 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในฟิสิกส์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ


ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TBO ข้อสอบชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ย้อนหลัง 2554 - 2556น้องๆ ที่สนใจในชีววิทยาโอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

  • ปี 2555 (ข้อสอบภาคปฏิบัติ & ข้อสอบทฏษฎี)
  • ปี 2556 (ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย & เฉลย)
ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TMO ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ย้อนหลัง 2547 - 2557

น้องๆ ที่สนใจในคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

ข้อสอบ คณิตศาสตร์โอลิมปิก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึง พ.ศ. 2557
ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

TOI ข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ระดับชาติ ปี 2548 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ. 2555

ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.