ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

TOI ข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ระดับชาติ ปี 2548 - 2555

น้องๆ ที่สนใจในคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ. 2555

ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น