ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนที่สนใจที่ีจะสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และะคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องไปสอบคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปี 2559 ของทาง สอวน.
อีกครั้งหนึ่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น