ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 9 ก.ค. 59 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน น้องๆ ม. 3 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ โครงการ EP/MEP ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยน้องๆ ได้เข้าทำการทดลองและเรียนรู้ทางด้านวิชาเคมีครับ
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น