ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559

กำหนดการสอบแอดมิชชัน ปีการศึกษา2560 และปฏิทินรับตรงเดือนสิงหาคม 2559 จากงานแนะแนว โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


การแข่งขันเรียงแก้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเรียงแก้ว (Stacking) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


การแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Nano Tech Talk งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17 สิงหาคม 59 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยนักเรียนในโครงการห้องเหรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ Master Class จำนวน 2 คน ซึ่งได้เข้าแข่ง Live Talk กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อีก รวมทั้งสิ้น 24 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17-18 สิงหาคม 59_17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย โอลิมปิก วิชาการ 2559

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกําหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

ขอให้นักเรียนที่ได้สมัครสอบ ทำการตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย ดังนี้
(เป็นไฟล์ pdf เปิดด้วย โปรแกรม acrobat reader)