ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ลงนาม MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ สงขลา 30 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม นายจำรัส ฟองมณี, รองผู้อำนวยการฯ นายเติม พกแดง และ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ฯ นางเธียรธิดา ปาณะศรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมในพิธีลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น