ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รัฐบาลประกาศลดธงครึ่งเสา30วัน-ให้ขรก.ไว้ทุกข์1ปี

รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่ 14 ต.ค 2559

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. สำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

 1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปีตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

"ทีวีทุกช่องออกอากาศ"พระราชกรณียกิจ" 30 วัน""เมื่อเวลา 21.45น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งเข้าร่วมประชุม ว่า ได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้งดออกอากาศรายการของช่องตนเองเป็นเวลา 30 วัน และให้ดึงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อออกอากาศพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.นี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกา เพื่อประเทศของเรา ทั้งนี้ หากใครไม่เป็นปฏิบัติจะมีคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งเตือนลงไป"
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378520388/