ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

ตารางเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 1/2559 (หลังสอบกลางภาค)


การเปลี่ยนแปลงตารางเรียนใหม่ ของห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ 

หลังจากสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2559

(อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบกันนะครับ/ค่ะ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น