ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ 17-18 สิงหาคม 59_17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น