ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ม.ต้น)ตารางสอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ตารางสอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ตารางสอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ม.ปลาย)

ตารางสอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ตารางสอบวันที่ 8 และ 10 กรกฎาคม 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น