ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

การนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ญ.ว. 2-3 กันยายน 59

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้นำนักเรียนไปร่วมการนำเสนอโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้ทำการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งในการงานนี้จะเป็นการนำเสนอโครงงานทั้งแบบ Oral Presentation และแบบ Board การนำเสนอ
ซึ่งทางโครงการให้นักเรียนชั้น ม.6/1 และ 6/2 นำเสนอโครงงานจำนวน 3 โครงงานได้แก่
  1. โครงงาน เมล็ดพลัง
  2. โครงงาน โอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
  3. โครงงาน ศึกษารูปแบบการสร้างตารางซูโดกุ 
 ทั้งนี้ หนึ่งในโครงงานที่ทางนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำเสนอได้ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น