ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รูป 8 ทักษะ "ความฉลาดทางดิจิตอล"

8 ทักษะที่ เยาวชนและเด็กยุคใหม่ควรเรียนรู้ ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิตอล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น