ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โลโก้และชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ เป็นภาษาอังกฤษ


ชื่อภาษาไทย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment

ตราสัญญาลักษณ์  (โหลดได้ --> ที่นี่ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น