ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

TBO ข้อสอบชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ย้อนหลัง 2554 - 2556น้องๆ ที่สนใจในชีววิทยาโอลิมปิกนะครับ เพื่อความสะดวกในการลองทดสอบทำข้อสอบเก่าที่ผ่านมา ลองโหลดข้อสอบไปทำดูนะครับ

  • ปี 2555 (ข้อสอบภาคปฏิบัติ & ข้อสอบทฏษฎี)
  • ปี 2556 (ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย & เฉลย)
ที่มาจากเว็บไซด์ สอวน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น