ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เตรียมพร้อมสำหรับ Admission 2560 กันนะครับน้องๆ

วันนี้(วันที่ 19 มิถุนายน 2559) พี่โดม เดินทางไปร่วมรายงานข่าว การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) หรือ แอดมิชชันฟอรัม แถลงอย่างเป็นทางการ เรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้


กสพท ปีการศึกษา 2560
          –  รับสมัคร : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
          –  สอบวิชาเฉพาะ  : วันที่  5 พฤศจิกายน 2559
          –  ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ : วันที่ 19 ธันวาคม 2559
          –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 14 มีนาคม 2560
          –  สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 20-24 มีนาคม 2560

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
          –  รับสมัคร : วันที่ 10-29 สิงหาคม 2559
          –  สอบ : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559
          –  ประกาศผล : วันที่ 15 ธันวาคม 2559

 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
          -  รับสมัคร : วันที่ 5-24 ตุลาคม 2559
          -  สอบ : วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559
          -  ประกาศผล : วันที่ 25 มกราคม 2560

O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
          -  รับสมัคร : สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนดำเนินการสมัครกับ สทศ. ให้
          -  สอบ : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
          -  ประกาศผล : วันที่ 20 มีนาคม 2560

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560
          -  รับสมัคร : วันที่ 7-26 ธันวาคม 2559
          -  สอบ : วันที่ 11-14 มีนาคม 2560
          -  ประกาศผล : วันที่ 20 เมษายน 2560

เคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560
          - ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 : 25-28 เมษายน 2560

แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560
          - จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก : วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2560
          - รับสมัคร : วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560
          - ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2560
          - ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก : วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
          - ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 15 มิถุนายน 2560
          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560
          - ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ที่มา http://www.p-dome.com/timeline-60/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น