ประกาศวิ่งสำคัญ

สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา http://admission.woranari.ac.th/

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของโครงการฯ เพื่อการบริหารงานโครง และเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ จาก สพม.16

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น